Besökare
Hem

Vilka behov har du att snabbt nå folk där de är?
Vilka behov har du att enkelt samla in uppgifter från individer?
Har du en strategi för hur du kan använda SMS i din verksamhet?

Våra SMS-tjänster hjälper dig!

I'mSMS har tjänster som gör att du kan använda SMS på många olika sätt.

  • mass- eller enskilda utskick till registrerade personer
  • insamling av enkätsvar
  • insamling av åsikter
  • dialoger för t ex vikariehantering
  • Enskilt SMS in - > grupp-SMS ut
  • kopplingar från din hemsida

Mass- eller enskilda utskick

Med hjälp av I'mSMS kan du skicka ut sms med valflri längd (ett eller flera SMS) till personer som finns registrerade i systemet, eller till dina egna listor som du klistrar in i systemet. Exempel på användningsområde:

En restaurang i ett skidområde har en VIP-klubb med 1000 medlemmar. Ibland vill de ge VIP-personerna lite extra förmåner och SMS:ar under lunchen ut kvällens aktiviteter. Det fyller upp restaurangen ganska väl...

Du måste snabbt nå din styrelse eller katastrofgrupp med ett meddelande.

Du vill tacka alla som deltagit i en kampanj och svarat på dina frågor.

Insamling av enkätsvar

Du behöver få in svar från alla som medverkar i ett stort möte. Sätt upp lappar, be dem svara på frågorna och läs sammanställningarna på webbsidan i realtid.

Insamling av åsikter

Kungsbacka kommun ville få in åsikter om kollektivtrafiken från sina medborgare. Bästa sättet är att få folk att skriva när de åker kollektivt. Därför annonserade man i kollektivtrafiken och fick hundratals svar via SMS där folk kom med olika förslag på åtgärder.

TIllväxt Gotland ville starta två intressentgrupper och behövde få in anmälningar. Frågan om vilka som ville vara med ställdes när 600 personer var samlade i en kongresshall. "Anmäl er via SMS". Tillväxt Gotland fick 100 svar inom 2 minuter.

Dialoger för t ex vikariehantering

Skurups kommun använder I'mSMS för vikariehantering. När man behöver en vikarie någonstans i verksamheten, skickar man ut ett SMS till alla anmälda. Och får svar inom några minuter.

Enskilt SMS in - > gruppSMS ut

En cykelklubb i Sverige har över 100 funktionärer spridda över många kilometer väg. Idag kan de sätta en person i ledarbilen, som kan nå alla funktionärer genom att skicka ett enda SMS till systemet.

Kopplingar från din hemsida

Vill du ge dina kunder en möjlighet att skicka sms direkt till dina servicetekniker? Vill ni internt ha en möjlighet att enkelt skicka textmeddelanden till interna och externa användare? Vill du ha iordninggjorda listor som finns på din hemsida?
Vi kan bygga samman I'mSMS med din hemsida på ett otal olika sätt. Bara fantasin sätter begränsningar.