Anslutning till molntjänsten Mandat

Vi, som kommun eller region, vill ansluta oss till molntjänsten Mandat, till en kostnad av 5 000 kronor exklusive moms.
Anslutningen till tjänsten ger kommunen eller regionen möjlighet att nyttja tjänsten Mandat till och med kvartal ett år 2023.
Kommun/Region*
Kontaktperson namn*
Kontaktperson telefonnummer*
Kontaktperson e-postadress*

Fakturering

Ange faktureringsuppgifter så att SKR kan fakturera varje medfinansierande kommun eller region.
Organisation*
Referens*
Adress*
Postnummer*
Postort*
Ev. meddelande:
Vad är det för veckodag idag? (SPAM-kontrollfråga)*